I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ:

- Địa chỉ trụ sở: Thôn Phương Quý 2, xã Vinh Quang, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

- Điện thoại: 02606.286.567.

- Email: xavinhquangkontum@gmail.com

- Diện tích tự nhiên: 1.056,23ha.

- Dân số: 2.427 hộ, 10.789 khẩu.

- Đơn vị hành chính: 06 thôn, trong đó có 03 thôn người ĐBDTTS.

- Điều kiện tự nhiên: Đất đai chủ yếu là đất triền đồi, độ dốc trung bình, tình chất đất chủ yếu là pheralic nâu xám, pha cát, thích hợp cây công nghiệp dài ngày như cao su, cà phê; một phần nhỏ đất phù sa sông, suối bồi đắp phù hợp trồng cây lượng thực ngắn ngày như lúa, ngô, rau xanh; một phần sông ĐăkBla đi qua địa bàn 05 thôn: Konrờbàng 2; Phương Quý 1- 2; KonHơngoKơtu và thôn Trung Thành; 01 phần hệ thống suối Đăk Cấm và suối ĐăkToreh. Khí hậu nhiệt đới gió mùa, phân 02 mùa mưa, nắng rõ rệt trong năm. Tài nguyên khoáng sản: cát, sỏi xây dựng trữ lượng nhỏ, phân bổ chủ yếu dọc sông, suối.

II. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO CƠ QUAN:

1. Ông Trịnh Văn Đức

- Chức vụ : Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy.

- Điện thoại: 0912.263.579.

- Email: tungtuyhoa@gmail.com

2. Ông Nông Hồng Công

- Chức vụ : Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã

- Điện thoại: 0905.992.703.

- Email: nonghongcongubpthongnhat@gmail.com

3. Ông Võ Minh Quang

- Chức vụ : Phó Bí thư Đảng ủy

 - Số điện thoại : 0984553131

 - Email : Vominhquang75@gmail.com

4. Ông Nguyễn Văn Lâm

- Chức vụ : Phó Chủ tịch HĐND.

- Điện thoại: 0932418218

- Email: nguyenvanl813@gmail.com

5. Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung

- Chức vụ : Phó Chủ tịch UBND.

- Điện thoại: 0935.922.468

- Email: dungnguyen1983.vn@gmail.com.

6. Ông Đặng Dũng 

- Chức vụ : Phó Chủ tịch UBND.

- Điện thoại: 0935077718

- Email: dungdangkt71@gmail.com

7. Bà Trịnh Thị Bích Hoài

- Chức vụ : Chủ tịch UBMTTQVN xã

- Điện thoại: 0988511234

- Email: hoaivq.kt@gmail.com